ایام امتحانات

God has bestowed upon you

the keys to the most tremendous treasures He holds;

He has enabled you to open the doors on them by prayer!

 

 

خداوند کلیدهای گنجینه هایش را در دستان تو گذاشته است؛

چرا که به تو اجازه داده هر گاه بخواهی،

بتوانی درهای نعمتش را با دعا بگشایی!

 

/ 0 نظر / 47 بازدید